ทัวร์ภูเก็ต

เที่ยวภูเก็ต

ทัวร์เกาะไข่นอก ไข่ใน ไข่นุ้ย เรือเร็ว
ทัวร์เกาะรายาใหญ่ เกาะเฮ เรือเร็ว
ทัวร์เกาะเฮ เต็มวัน ครึ่งวัน เรือเร็ว
ทัวร์เกาะรายาใหญ่ เรือเร็ว
ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี
ทัวร์ภูเก็ต เที่ยวรอบเกาะ
 

เที่ยวกระบี่

ทัวร์เกาะพีพี อ่าวมาหยา ไข่นอก เรือเร็ว
ทัวร์เกาะพีพี เรือใหญ่
ทัวร์เกาะห้อง เกาะไข่นอก เกาะยาวใหญ่
 

เที่ยวพังงา

ทัวร์พังงา เกาะนาคา เรือเร็ว
ทัวร์แคนนู อ่าวพังงา เรือใหญ่
ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน เรือเร็ว
ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์
 

แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน

ภูเก็ตแฟนตาซี - เกาะพีพี - ทัวร์ภูเก็ต
เกาะพีพี มาหยา ไข่นอก - ทัวร์ภูเก็ต
เกาะพีพี - อ่าวพังงา แคนนู นาคา
 

แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต 4 วัน 3 คืน

แฟนตาซี - เกาะพีพี - เกาะรายา เกาะเฮ
เกาะพีพี ไข่นอก - อ่าวพังงา แคนนู
 

ภาพถ่าย ท่องเที่ยวภูเก็ต

ภาพนักท่องเที่ยว ท่องเที่ยวภูเก็ต
ภาพนักท่องเที่ยว ทัวร์ภูเก็ต
ภาพสถานที่ท่องเที่ยวภูเก็ต
ภาพแหล่งท่องเที่ยวภูเก็ต
ภาพประเพณีถือศิลกินผักภูเก็ต
 

PK - 01 แพ็คเกจทัวร์ : เที่ยวภูเก็ต 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี - ทัวร์เกาะพีพี เรือใหญ่ - ทัวร์ภูเก็ต
ทัวร์ภูเก็ต แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต
วันแรก : ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี
ชมการแสดง พร้อมรถรับส่ง อาหารค่ำ
 
วันที่สอง : ทัวร์เกาะพีพี เรือใหญ่
ล่องเรือเกาะพีพี ชมอ่าวมาหยา โล๊ะซามะ ถ้ำไวกิ้ง อ่าวต้นไทร เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง
 
วันที่สาม : ทัวร์ภูเก็ตรอบเกาะ
ชมทิวทัศน์ภูเก็ต อาคารชิโนโปตุกีส ทะเลภูเก็ต วัดฉลอง แหลมพรหมเทพ
 
โปรแกรมรวมรถรับส่ง สนามบินภูเก็ต โรงแรม ที่พักภูเก็ต 3 วัน 2 คืน
 
   

PK - 02 แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต : ท่องเที่ยวภูเก็ต 3 วัน 2 คืน

ทัวร์เกาะพีพี อ่าวมาหยา เกาะไข่นอก เรือเร็ว - ทัวร์ภูเก็ต
เที่ยวภูเก็ต แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต
วันแรก : จังหวัดภูเก็ต
รถรับสนามบินภูเก็ต ส่งโรงแรม ที่พัก
 
วันที่สอง : ทัวร์เกาะพีพี อ่าวมาหยา เกาะไข่นอก
เล่นน้ำ อ่าวมาหยา โล๊ซามะ ปิเละ อ่าวลิง เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง ปลาสวยงามริมหาด เกาะไข่นอก เรือเร็ว
 
วันที่สาม : ทัวร์ภูเก็ตรอบเกาะ
ชมทิวทัศน์ภูเก็ต อาคารชิโนโปตุกีส ทะเลภูเก็ต วัดฉลอง แหลมพรหมเทพ
 
โปรแกรมรวมรถรับส่ง สนามบินภูเก็ต โรงแรม ที่พักภูเก็ต 3 วัน 2 คืน
 
   

PK - 03 แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต : ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน

ทัวร์เกาะพีพี เรือใหญ่ - ทัวร์พังงา พายแคนนู เกาะนาคา เรือเร็ว
ท่องเที่ยวภูเก็ต แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต
วันแรก : จังหวัดภูเก็ต
รถรับสนามบินภูเก็ต ส่งโรงแรม ที่พัก
 
วันที่สอง : ทัวร์เกาะพีพี เรือใหญ่
ล่องเรือเกาะพีพี ชมอ่าวมาหยา โล๊ะซามะ ถ้ำไวกิ้ง อ่าวต้นไทร เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง
 
วันทีสาม : ทัวร์พังงา แคนนู เกาะนาคา เรือเร็ว
ล่องอ่าวพังงา พายแคนนู เกาะพนัก เกาะห้อง ชมเขาพิงกัน เขาตะปู เกาะปันหยี เกาะนาคา
 
โปรแกรมรวมรถรับส่ง สนามบินภูเก็ต โรงแรม ที่พักภูเก็ต 3 วัน 2 คืน
 
   

PK - 04 แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต : ท่องเที่ยวภูเก็ต 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี - ทัวร์เกาะพีพี เรือใหญ่ - ทัวร์เกาะรายา เกาะเฮ
แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต เที่ยวภูเก็ต
วันแรก : ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี
ชมการแสดง พร้อมรถรับส่ง อาหารค่ำ
 
วันที่สอง : ทัวร์เกาะพีพี เรือใหญ่
ล่องเรือเกาะพีพี ชมอ่าวมาหยา โล๊ะซามะ ถ้ำไวกิ้ง อ่าวต้นไทร เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง
 
วันที่สาม : ทัวร์เกาะรายา เกาะเฮ เรือเร็ว
เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง ปลาสวย
 
วันที่สี่ : ส่งสนามบินภูเก็ต
รถรับโรงแรม ส่งสนามบินภูเก็ต
 
โปรแกรมรวมรถรับส่ง สนามบินภูเก็ต โรงแรม ที่พักภูเก็ต 4 วัน 3 คืน
 
   

PK - 05 แพ็คเกจทัวร์ : ทัวร์ภูเก็ต 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เกาะพีพี อ่าวมาหยา เกาะไข่นอก เรือเร็ว - ทัวร์พังงา แคนนู เรือเร็ว
แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต ท่องเที่ยวภูเก็ต
วันแรก : จังหวัดภูเก็ต
รถรับสนามบินภูเก็ต ส่งโรงแรม ที่พัก
 
วันที่สอง : ทัวร์เกาะพีพี อ่าวมาหยา ไข่นอก เรือเร็ว
เล่นน้ำ อ่าวมาหยา โล๊ซามะ ปิเละ อ่าวลิง เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง ปลาสวยงามริมหาด เกาะไข่นอก เรือเร็ว
 
วันที่สาม : ทัวร์พังงา พายแคนนู เกาะนาคา เรือเร็ว
ล่องอ่าวพังงา พายแคนนู เกาะพนัก เกาะห้อง ชมเขาพิงกัน เขาตะปู เกาะปันหยี เกาะนาคา
 
วันที่สี่ : ส่งสนามบินภูเก็ต
รถรับส่งสนามบินภูเก็ต
 
โปรแกรมรวมรถรับส่ง สนามบินภูเก็ต โรงแรม ที่พักภูเก็ต 4 วัน 3 คืน
 
   
© Copyright 2005 - 2018. All Right Reserved.