ทัวร์ภูเก็ต
เที่ยวภูเก็ต

ทัวร์แคนนู อ่าวพังงา เรือใหญ่

เที่ยวภูเก็ต ผจภัยพายแคนนู อ่าวพังงา กับโปรแกรมทัวร์แคนนู สัมผัสลากูลภายในถ้ำกับการพายแคนนู เกาะพนัก เกาะห้อง ถ้ำค้างคาว ชมสถานที่ท่องเที่ยว เขาพิงกัน เขาตะปู พักผ่อนบนเกาะละวะ เดินทางโดยเรือใหญ่ พร้อมรถรับส่ง อาหารกลางวัน ราคาสุดคุ้มกับ เที่ยวภูเก็ต
รายละเอียดทัวร์แคนนู อ่าวพังงา
ชื่อทัวร์ : ทัวร์แคนนู อ่าวพังงา
พาหนะ : เรือขนาดใหญ่
กิจกรรม : ล่องเรือ ชมวิว พายแคนนู
วันบริการ : สามารถเดินทางได้ทุกวัน
จำนวน : ตั้งแต่ 1 ท่านขี้นไป
ภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยว อ่าวพังงา
ทัวร์พังงา
เขาตะปู อ่าวพังงา
   
เขาพิงกัน อ่าวพังงา
เกาะปันหยี อ่าวพังงา
   
อ่าวพังงา
ทัวร์พังงา
โปรแกรมทัวร์เแคนนู อ่าวพังงา
08.00 น.
รถรอรับโรงแรม เพื่อส่งท่าเรือ
09.00 น.
สู่ อ่าวพังงา ชมทิวทัศน์อ่าวพังงา
10.45 น.
ถึงอ่าวพังงา เริ่มพายแคนนู เข้าถ้ำต่าง ๆ
  เกาะพนัก เกาะห้อง เกาะกลางทะเล
ชมหินงอกย้อยภายในถ้ำ ที่ลอดเข้าไป
พบลากูลเวิ้งน้ำ ภายในถ้ำ
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์
  บนเรือขณะล่องเรือชมอ่าวพังงา
14.00 น.
เขาพิงกัน เขาตะปู และบริเวณรอบๆ
  เดินทางสู่ เกาะละวะ พักผ่อนบนเกาะ
16.00 น.
เดินทางกลับสู่ ภูเก็ต
  ระหว่างทางรับ เครื่องดื่ม อาหารว่าง
17.00 น.
ถึงท่าเรือ รถรอรับส่งกลับโรงแรม
รายละเอียดการจองทัวร์ภูเก็ต
e-mail : h.phuket@gmail.com
e-mail : h.phuket@hotmail.com
 
ราคาผู้ใหญ่ / ท่าน
ราคาเด็ก / ท่าน
1,400.- บาท
1,200.- บาท
โปรแกรมทัวร์รวมรายการต่อไปนี้
รถรับส่ง ตัวเมือง หาดป่าตอง กะตะ กะรน
อาหารกลางวันบุฟเฟต์ บนเรือ
ผลไม้ เครื่องดื่ม ชา กาแฟ
เรือพายแคนนู เสื้อชูชีพ พนักงานพาย
มัคคุเทศก์ประจำโปรแกรมทัวร์เรือ
ประกันภัยรวมทางทะเล ( บริษัทเรือ )
 
หมายเหตุ
ทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
รถรับส่ง เรือเที่ยวทะเลเดินทางร่วมบุคคลอืน
รถรับส่งนอกพื้นที่ระบุ มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
เรือพายแคนนู นั่ง 2 ท่าน ( ไม่รวมคนพาย )
เด็กอายุ 3-9 ปี ส่วนสูงไม่เกิน 90 ซม.
ราคาทัวร์ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยเท่านั้น
โปรแกรมทัวร์ ไม่รวมรายการต่อไปนี้
ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติฯ ( ถ้ามี )
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ( ถ้ามี )
ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7%
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ( องค์กร )
 
ชื่อธนาคาร
ชื่อบัญชี
เลขที่บัญชี
ธ.กสิกรไทย
ศุภชัย ศรีสัจจัง
002 - 3 - 68027 - 0
ทัวร์เกาะพีพี ไข่นอก
ทัวร์เกาะรายา ทัวร์เกาะเฮ
ทัวร์เกาะรายา เกาะเฮ ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน
ทัวร์เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน เกาะไข่นุ้ย
ทัวร์พังงา เกาะนาคา ทัวร์แคนนู อ่าวพังงา
ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี ทัวร์ภูเก็ตรอบเกาะ
© Copyright 2005 - 2018. All Right Reserved.