ทัวร์ภูเก็ต
เที่ยวภูเก็ต

ทัวร์ภูเก็ตรอบเกาะ

เที่ยวภูเก็ต กับโปรแกรมทัวร์ภูเก็ต ชมทิวทัศน์เมืองภูเก็ต จุดชมวิวเขารัง เมืองเก่า อาคารชิโนโปตุกีส หาดป่าตอง หาดกะตะ หาดกะรน จุดชมวิว 3 อ่าว วัดฉลอง แหลมพรหมเทพ เที่ยวภูเก็ต รูปแบบส่วนตัว เหมาคันเฉพาะกลุ่ม ราคาพิเศษคนไทย เที่ยวภูเก็ต
 
รายละเอียดทัวร์ภูเก็ตรอบเกาะ
ชื่อทัวร์ : ทัวร์ภูเก็ตรอบเกาะ
พาหนะ : รถยนต์ปรับอากาศ
กิจกรรม : ชมทิวทัศน์ แหล่งท่องเที่ยวภูเก็ต
วันบริการ : สามารถเดินทางได้ทุกวัน
จำนวน : ตั้งแต่ 1 ท่านขี้นไป
ภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยวภูเก็ต
ถนนถลาง ภูเก็ต
แหลมพรหมเทพ ภูเก็ต
   
วัดฉลอง ภูเก็ต
แหลมพรหมเทพ ภูเก็ต
   
จุดชมวิว 3 อ่าว ภูเก็ต
วัดฉลอง ภูเก็ต
โปรแกรมทัวร์ภูเก็ตรอบเกาะ
13.30 น. รถรอรับโรงแรม เที่ยวภูเก็ต
  ชมวิวเมืองภูเก็ตจากมุมสูง
เนินเขากลางเมือง เขารัง
เมืองเก่า ถนนถลาง ชิโนโปตุกีส
ชิมอาหารขนมพื้นบ้านคนท้องถิ่น
แวะชมโรงงานเม็ดมะม่วงหิมพานต์
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์มุกแท้ ของภูเก็ต
นมัสการ หลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง
ชมพระมหาเจดีย์ ทิวทัศน์ด้านบน
กุฎิหลวงพ่อแช่ม เรือนไม้สักทั้งหลัง
หาดป่าตอง หาดกะตะ หาดกะรน
จุดชมวิว 3 อ่าว กะตะน้อย กะตะ กะรน
ชมแหลมพรหมเทพ จุดชมวิว
ประภาคาร กาญจนภิเษก
ชมพระอาทิตย์อำลาขอบฟ้า
จากนั้นเดินทางกลังโรงแรม
รายละเอียดการจองทัวร์ภูเก็ต
e-mail : h.phuket@gmail.com
e-mail : h.phuket@hotmail.com
 
รถเก๋งเหมา / คัน
รถตู้เหมา / คัน
2,000.- บาท
2,500.- บาท
 
โปรแกรมทัวร์รวมรายการต่อไปนี้
รถรับส่ง ตัวเมือง หาดป่าตอง กะตะ กะรน
รถปรับอากาศ พนักงานขับ พร้อมน้ำมัน
 
หมายเหตุ
ทัวร์ เวลาสถานที่อาจเปลี่ยนแปลงก่อนหลังได้
โปรแกรมท่องเที่ยวแบบส่วนตัว
กรณีรถเก๋ง จำนวนไม่เกิน 3 ท่าน
กรณีรถตู้ จำนวนไม่เกิน 6 ท่าน (เกินจ่ายเพิ่ม)
ระยะเวลาท่องเที่ยวโปรแกรมไม่เกิน 5 ชั่วโมง
ราคาทัวร์ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยเท่านั้น
โปรแกรมทัวร์ ไม่รวมรายการต่อไปนี้
โปรแกรมไม่รวมมัคคุเทศก์ อาหาร เครื่องดื่ม
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ( ถ้ามี )
ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7%
ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ( องค์กร )
 
ชื่อธนาคาร
ชื่อบัญชี
เลขที่บัญชี
ธ.กสิกรไทย
ศุภชัย ศรีสัจจัง
002 - 3 - 68027 - 0
ทัวร์เกาะพีพี ไข่นอก
ทัวร์เกาะรายา ทัวร์เกาะเฮ
ทัวร์เกาะรายา เกาะเฮ ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน
ทัวร์เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน เกาะไข่นุ้ย
ทัวร์พังงา เกาะนาคา ทัวร์แคนนู อ่าวพังงา
ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี ทัวร์ภูเก็ตรอบเกาะ
© Copyright 2005 - 2018. All Right Reserved.