ทัวร์ภูเก็ต
เที่ยวภูเก็ต

ทัวร์เกาะเฮ เรือเร็ว

ทัวร์ภูเก็ต พักผ่อน เที่ยวภูเก็ต กับโปรแกรมทัวร์เกาะเฮ เล่นน้ำ ริมชายหาด ดำผิวน้ำ ชมปะการัง สนุกกิจกรรมกีฬาทางน้ำ ทัวร์ภูเก็ต เดินทางโดยเรือเร็ว พร้อมอาหาร รถรับส่ง ราคาสำหรับคนไทย ทัวร์ภูเก็ต
รายละเอียดทัวร์เกาะเฮ
ชื่อทัวร์ : ทัวร์เกาะเฮ
พาหนะ : เรือเร็ว
กิจกรรม : เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง
วันบริการ : สามารถเดินทางได้ทุกวัน
จำนวน : ตั้งแต่ 1 ท่านขี้นไป
ภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยว เกาะเฮ
ทัวร์เกาะเฮ
เกาะเฮ
   
เกาะเฮ
ทัวร์เกาะเฮ
โปรแกรมทัวร์เกาะเฮ ( ทัวร์เต็มวัน )
08.00 น.
รถรอรับโรงแรม เพื่อส่งท่าเรือ
09.15 น.
ออกเดินทางสู่เกาะเฮ
09.45 น.
ถึงเกาะเฮ พักผ่อนบนชายหาด
  เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวันบนเกาะ
  จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
เลือกสนุกกิจกรรมกีฬาทางน้ำ
15.00 น.
ออกเดินทางกลับภูเก็ต
  ถึงท่าเรือ รถรอรับส่งกลับโรงแรม
โปรแกรมทัวร์เกาะเฮ ( ครึ่งวัน )
10.30 น.
รถรอรับโรงแรม เพื่อส่งท่าเรือ
12.15 น.
ออกเดินทางสู่เกาะเฮ
12.45 น.
ถึงเกาะเฮ พักผ่อนบนชายหาด
  เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง ปลาสวยงาม
  จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
  เลือกสนุกกิจกรรมกีฬาทางน้ำ
16.00 น.
ออกเดินทางกลับภูเก็ต
  ถึงท่าเรือ รถรอรับส่งกลับโรงแรม
รายละเอียดการจองทัวร์ภูเก็ต
e-mail : h.phuket@gmail.com
e-mail : h.phuket@hotmail.com
 
ประเภท
ราคาผู้ใหญ่ / ท่าน
ราคาเด็ก / ท่าน
ทัวร์เต็มวัน
1,000.- บาท
900.- บาท
ทัวร์ครึ่งวัน
800.- บาท
700.- บาท
โปรแกรมทัวร์รวมรายการต่อไปนี้
รถรับส่งตัวเมือง หาดป่าตอง กะตะ กะรน
อาหารกลางวัน ผลไม้ เครื่องดื่ม ชา กาแฟ
อุปกรณ์ดำผิวน้ำ หน้ากาก ท่อหายใจ เสื้อชูชีพ
มัคคุเทศก์ประจำโปรแกรมทัวร์เรือ
ประกันภัยรวมทางทะเล ( บริษัทเรือ )
 
หมายเหตุ
ทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
รถรับส่ง เรือเที่ยวทะเลเดินทางร่วมกับบุคคลอื่น
รถรับส่งนอกพื้นที่ระบุ มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
ทัวร์ครึ่งวัน ไม่รวมอาหารกลางวัน
เด็กอายุ 3-9 ปี ส่วนสูงไม่เกิน 90 ซม.
ราคาทัวร์ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยเท่านั้น
โปรแกรมทัวร์ ไม่รวมรายการต่อไปนี้
อุปกรณ์ ไม่รวมตีนกบ เก้าอี้ชายหาด
ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติฯ ( ถ้ามี )
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ( ถ้ามี )
ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7%
ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ( องค์กร )
 
ชื่อธนาคาร
ชื่อบัญชี
เลขที่บัญชี
ธ.กสิกรไทย
ศุภชัย ศรีสัจจัง
002 - 3 - 68027 - 0
ทัวร์เกาะพีพี ไข่นอก
ทัวร์เกาะรายา ทัวร์เกาะเฮ
ทัวร์เกาะรายา เกาะเฮ ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน
ทัวร์เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน เกาะไข่นุ้ย
ทัวร์พังงา เกาะนาคา ทัวร์แคนนู อ่าวพังงา
ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี ทัวร์ภูเก็ตรอบเกาะ
© Copyright 2005 - 2018. All Right Reserved.