ทัวร์ภูเก็ต
เที่ยวภูเก็ต

ทัวร์เกาะไข่นอก ไข่ใน ไข่นุ้ย เรือเร็ว

ทัวร์ภูเก็ต ปรแกรมทัวร์ทะเล ท่องเที่ยวภูเก็ต วันเดียว 3 เกาะ เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน เกาะไข่นุ้ย พักผ่อนเพลินบนชายหาด เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง โลกใต้ท้องทะเล และสนุกกับปลา ที่แวกว่ายบริเวณหาด สัมผัสอย่างใกล้ชิด ทัวร์ภูเก็ต เดินทางโดยเรือเร็ว พร้อมรถรับส่ง อาหารกลางวัน มีทั้งแบบเต็มวัน และครึ่งวัน ราคาคนไทย ทัวร์ภูเก็ต
รายละเอียดทัวร์เกาะไข่นอก ไข่ใน ไข่นุ้ย
ชื่อทัวร์ : ทัวร์เกาะไข่นอก ไข่ใน ไข่นุ้ย
พาหนะ : เรือเร็ว
กิจกรรม : เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง ปลา
วันบริการ : สามารถเดินทางได้ทุกวัน
จำนวน : ตั้งแต่ 1 ท่านขี้นไป
ภาพสถานที่ท่องเที่ยว เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน เกาะไข่นุ้ย
   
   
โปรแกรมเกาะไข่นอก ไข่ใน ไข่นุ้ย ( เต็มวัน )
08.00 น.
รถรอรับโรงแรม เพื่อส่งท่าเรือ
  ถึงท่าเรือ รับเครื่องดื่ม ชา กาแฟ
09.30 น. สู่ เกาะไข่ใน เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ
  ชมปะการัง พักผ่อนชายหาด
รับประทานอาหารเกาะไข่ใน
สู่ เกาะไข่นุ้ย เพื่อดำผิวน้ำ
ชมปะการัง ปลาสวยงาม สัตว์น้ำ
ออกเดินทางสู่ เกาะไข่นอก
ถึงเกาะไข่นอก พักผ่อนริมหาด
เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง ปลา
15.45 น.
ออกเดินทางกลับสู่ภูเก็ต
  ถึงท่าเรือ รถรอรับส่งกลับโรงแรม
โปรแกรมเกาะไข่นอก ไข่ใน ไข่นุ้ย ( ครึ่งวันเช้า )
07.30 น.
รถรอรับโรงแรม เพื่อส่งท่าเรือ
  ถึงท่าเรือ รับเครื่องดื่ม ชา กาแฟ
08.30 น.
สู่เกาะไข่นุ้ย เพื่อ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง
  สัมผัสโลกใต้ท้องทะเล สัตว์น้ำ
10.00 น.
สู่ เกาะไข่ใน เพื่อพักผ่อนริมหาด
  เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง
11.30 น.
สู่ เกาะไข่นอก พักผ่อนบนชายหาด
  เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง ปลา
13.20 น.
เดินทางกลับสู่ภูเก็ต
  ถึงท่าเรือ รถรอรับส่งกลับโรงแรม
โปรแกรมเกาะไข่นอก ไข่ใน ไข่นุ้ย ( ครึ่งวันบ่าย )
12.00 น.
รถรอรับโรงแรม เพื่อส่งท่าเรือ
  ถึงท่าเรือ รับเครื่องดื่ม ชา กาแฟ
13.30 น.
สู่เกาะไข่นุ้ย ดำผิวน้ำ ชมปะการัง
  สัมผัสโลกใต้ท้องทะเล สัตว์
15.15 น.
สู่ เกาะไข่ใน เพื่อพักผ่อนริมหาด
  เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง
16.30 น.
สู่ เกาะไข่นอก พักผ่อนบนชายหาด
  เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง ปลา
18.30 น.
เดินทางกลับสู่ภูเก็ต
  ถึงท่าเรือ รถรอรับส่งกลับโรงแรม
รายละเอียดการจองทัวร์ภูเก็ต
e-mail : h.phuket@gmail.com
e-mail : h.phuket@hotmail.com
 
ประเภท
ราคาผู้ใหญ่ / ท่าน
ราคาเด็ก / ท่าน
ทัวร์เต็มวัน
1,000.- บาท
900.- บาท
ทัวร์ครึ่งวัน
800.- บาท
700.- บาท
โปรแกรมทัวร์รวมรายการต่อไปนี้
รถรับส่งตัวเมือง หาดป่าตอง กะตะ กะรน
อาหารกลางวัน ผลไม้ เครื่องดื่ม ชา กาแฟ
อุปกรณ์ดำผิวน้ำ หน้ากาก ท่อหายใจ เสื้อชูชีพ
มัคคุเทศก์ประจำโปรแกรมทัวร์เรือ
ประกันภัยรวมทางทะเล ( บริษัทเรือ )
 
หมายเหตุ
ทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
รถรับส่ง เรือเที่ยวทะเลเดินทางร่วมกับบุคคลอื่น
รถรับส่งนอกพื้นที่ระบุ มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
ทัวร์ครึ่งวัน ไม่รวมอาหารกลางวัน
เด็กอายุ 3-9 ปี ส่วนสูงไม่เกิน 90 ซม.
ราคาทัวร์ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยเท่านั้น
โปรแกรมทัวร์ ไม่รวมรายการต่อไปนี้
อุปกรณ์ ไม่รวมตีนกบ เก้าอี้ชายหาด
ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติฯ ( ถ้ามี )
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ( ถ้ามี )
ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7%
ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ( องค์กร )
 
ชื่อธนาคาร
ชื่อบัญชี
เลขที่บัญชี
ธ.กสิกรไทย
ศุภชัย ศรีสัจจัง
002 - 3 - 68027 - 0
ทัวร์เกาะพีพี ไข่นอก
ทัวร์เกาะรายา ทัวร์เกาะเฮ
ทัวร์เกาะรายา เกาะเฮ ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน
ทัวร์เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน เกาะไข่นุ้ย
ทัวร์พังงา เกาะนาคา ทัวร์แคนนู อ่าวพังงา
ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี ทัวร์ภูเก็ตรอบเกาะ
© Copyright 2005 - 2018. All Right Reserved.