ทัวร์ภูเก็ต
เที่ยวภูเก็ต

ท่องเที่ยวภูเก็ต : จองทัวร์ภูเก็ต

ข้อแนะนำในการจองทัวร์ภูเก็ต
ระบุโปรแกรมทัวร์ที่ต้องการ
จำนวนผู้เดินทาง ชื่อ และประเภท ผู้ใหญ่ เด็ก
ระบุวันเดินทางท่องเที่ยว
แจ้ง Line โทรทัศน์เคลื่อนที่ ที่สามารถติดต่อได้
การจองทัวร์ภูเก็ต
เมื่อเลือกโปรแกรมทัวร์ที่ต้องการแล้ว การจองทัวร์โดยชำระค่ามัดจำทัวร์ล่วงหน้า จำนวน 50 % ของยอดทั้งหมด โดยการโอนเงินผ่านธนาคารที่ระบุ หลังจากที่ได้ดำเนินการ โอนเงินเรียบร้อยแล้ว โปรดแจ้งให้ทางพนักงานทราบ กรณีจองก่อนวันเดียวเพียงวันเดียว ขอสงวนสิทธิ์ในการชำระเต็มราคา
 
กรณีที่โปรแกรมทัวร์ที่ต้องการยังมิได้ม ีการโอนเงินค่ามัดจำทัวร์ โปรแกรมทัวร์นั้น ทางทีมงาน ขอสวงนสิทธิ์ถือว่าเป็นเพียงสถานะการสอบถาม หรือเสนอราคาเท่านั้น ยังไม่ถือเป็นการจองทัวร์เรียบร้อย ทางทีมงานไม่ขอรับผิดชอบ กรณีโปรแกรมทัวร์นั้น ๆ เกิดเต็ม หรือไม่สามารถดำเนินการให้บริการได้
การยกเลิกทัวร์
การยกเลิกทัวร์ หลังจากที่มีการโอนเงินค่ามัดจำทัวร์แล้ว
ก่อน 15 วันของวันเดินทาง คืนเงินให้ 50% ของยอดโอน
ก่อน 12 วันของวันเดินทาง คืนเงินให้ 40% ของยอดโอน
น้อยกว่า 12 วันของวันเดินทาง ไม่คืนเงินค่ามัดจำที่โอน
ไม่แสดงตน ในวันเดินทางถือว่าสละสิทธิ์และไม่คืนเงินทัวร์นั้น
เลื่อนเดินทาง แจ้งล่วงหน้า ก่อน 7 วัน ของวันเดินทาง
 
จองทัวร์โอนเงินผ่านธนาคาร
ชื่อธนาคาร
ชื่อบัญชี
เลขที่บัญชี
ธ.กสิกรไทย
ศุภชัย ศรีสัจจัง
002 - 3 - 68027 - 0
 
กรณีเมื่อโอนเงินเรียบร้อย โปรดโทรแจ้ง และส่ง e-mail เพื่อทางทีมงานจะได้จัดดำเนินการส่ง เอกสารการรับเงินค่ามัดจำทัวร์กลับแก่ท่าน
e-mail : h.phuket@gmail.com
e-mail : h.phuket@hotmail.com
 
ทัวร์เกาะพีพี ไข่นอก
ทัวร์เกาะรายา ทัวร์เกาะเฮ
ทัวร์เกาะรายา เกาะเฮ ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน
ทัวร์เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน เกาะไข่นุ้ย
ทัวร์พังงา เกาะนาคา ทัวร์แคนนู อ่าวพังงา
ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี ทัวร์ภูเก็ตรอบเกาะ
© Copyright 2005 - 2018. All Right Reserved.