ทัวร์ภูเก็ต
เที่ยวภูเก็ต

ทัวร์อ่าวพังงา แคนนู เกาะนาคา เรือเร็ว

เที่ยวภูเก็ต ล่องเรืออ่าวพังงา กับโปรแกรมทัวร์พังงา พายแคนนู เกาะห้อง ชมเขาพิงกัน เขาตะปู เกาะปันหยี พักผ่อนบนเกาะนาคา เที่ยวภูเก็ต โดยเรือเร็วจากภูเก็ต พร้อมรถรับส่ง อาหารกลางวันบนเกาะปันหยี ราคาคนไทย เที่ยวภูเก็ต
รายละเอียดทัวร์อ่าวพังงา แคนนู เกาะนาคา
ชื่อทัวร์ : ทัวร์อ่าวพังงา แคนนู เกาะนาคา
พาหนะ : เรือเร็ว
กิจกรรม : ล่องเรือ ชมทิวทัศน์ ชมสถานที่เที่ยว พายแคนนู
วันบริการ : สามารถเดินทางได้ทุกวัน
จำนวน : ตั้งแต่ 1 ท่านขี้นไป
ภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยว อ่าวพังงา
อ่าวพังงา
เขาตะปู อ่าวพังงา
   
เขาพิงกัน อ่าวพังงา
เกาะปันหยี อ่าวพังงา
   
อ่าวพังงา
ทัวร์พังงา
โปรแกรมทัวร์อ่าวพังงา แคนนู เกาะนาคา
08.00 น.
รถรอรับโรงแรม เพื่อส่งท่าเรือ
09.00 น.
สู่ อ่าวพังงา ชมป่าโกงกางผืนใหญ่
  สนุกพายแคนนู บริเวณ เกาะห้อง
จากนั้นชมเขาพิงกัน เขาตะปู
11.30 น.
รับประทานอาหารกลางวันเกาะปันหยี
  ชมหมู่บ้านกลางน้ำ วิถีคนท้องถิ่น
เลือกชมซื้อสินค้าจากทะเล
13.30 น.
เดินทางสู่ บริเวณเกาะนาคา
  พักผ่อน เล่นน้ำ สัมผัสธรรมชาต
15.30 น.
ออกเดินทางกลับสู่ภูเก็ต
  ถึงท่าเรือ รถรอรับส่งกลับโรงแรม
รายละเอียดการจองทัวร์ภูเก็ต
e-mail : h.phuket@gmail.com
e-mail : h.phuket@hotmail.com
 
ราคาผู้ใหญ่ / ท่าน
ราคาเด็ก / ท่าน
1,700.- บาท
1,500.- บาท
 
โปรแกรมทัวร์รวมรายการต่อไปนี้
รถรับส่ง ตัวเมือง หาดป่าตอง กะตะ กะรน
อาหารกลางวัน ผลไม้ เครื่องดื่ม ชา กาแฟ
เรือพายแคนนู เสื้อชูชีพ
มัคคุเทศก์ประจำโปรแกรมทัวร์เรือ
ประกันภัยรวมทางทะเล ( บริษัทเรือ )
 
หมายเหตุ
ทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
รถรับส่ง เรือเที่ยวทะเลเดินทางร่วมกับบุคคลอื่น
รถรับส่งนอกพื้นที่ระบุ มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
เด็กอายุ 3-9 ปี ส่วนสูงไม่เกิน 90 ซม.
ราคาทัวร์ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยเท่านั้น
โปรแกรมทัวร์ ไม่รวมรายการต่อไปนี้
ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติฯ ( ถ้ามี )
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ( ถ้ามี )
ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7%
ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ( องค์กร )
 
ชื่อธนาคาร
ชื่อบัญชี
เลขที่บัญชี
ธ.กสิกรไทย
ศุภชัย ศรีสัจจัง
002 - 3 - 68027 - 0
ทัวร์เกาะพีพี ไข่นอก
ทัวร์เกาะรายา ทัวร์เกาะเฮ
ทัวร์เกาะรายา เกาะเฮ ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน
ทัวร์เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน เกาะไข่นุ้ย
ทัวร์พังงา เกาะนาคา ทัวร์แคนนู อ่าวพังงา
ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี ทัวร์ภูเก็ตรอบเกาะ
© Copyright 2005 - 2018. All Right Reserved.