ทัวร์ภูเก็ต
เที่ยวภูเก็ต

ทัวร์เกาะพีพี อ่าวมาหยา เกาะไข่นอก เรือเร็ว

ท่องเที่ยวภูเก็ต กับโปรแกรมทัวร์ภูเก็ต ทัวร์เกาะพีพี เล่นน้ำ อ่าวมาหยา อ่าวโล๊ะซามะ อ่าวปิเละ อ่าวลิง ชมถ้ำไวกิ้ง อ่าวต้นไทร สนุกปลาริมหาดบน เกาะไข่นอก กับทัวร์ภูเก็ต เดินทางจากภูเก็ตโดยเรือเร็ว พร้อมรถรับส่ง อาหารกลางวัน ราคาคนไทย ท่องเที่ยวภูเก็ต
 
รายละเอียดทัวร์เกาะพีพี อ่าวมาหยา เกาะไข่นอก
ชื่อทัวร์ : ทัวร์เกาะพีพี อ่าวมาหยา เกาะไข่นอก
พาหนะ : เรือเร็ว
กิจกรรม : เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง ปลาสวยงา
วันบริการ : สามารถเดินทางได้ทุกวัน
จำนวน : ตั้งแต่ 1 ท่านขี้นไป
ภาพสถานที่ท่องเที่ยว เกาะพีพี อ่าวมาหยา เกาะไข่นอก
อ่าวมาหยา เกาะพีพี
อ่าวต้นไทร เกาะพีพี
   
อ่าวมาหยา เกาะพีพี
อ่าวมาหยา เกาะพีพี
   
เกาะไข่นอก
เกาะไข่นอก
โปรแกรมทัวร์เกาะพีพี อ่าวมาหยา เกาะไข่นอก
07.30 น.
รถรอรับโรงแรม ส่งท่าเรือ
  ถึงท่าเรือ รับเครื่องดื่ม ชา กาแฟ
09.00 น.
สู่ เกาะพีพี โดยเรือเร็ว
09.55 น.
ถึงเกาะพีพีเล เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ
  อ่าวมาหยา อ่าวโล๊ะซามะ อ่าวปิเละ
  อ่าวลิง ชมถ้ำไวกิ้ง
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวันเกาะพีพี
  จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
13.30 น.
เดินทางสู่ เกาะไข่นอก
  ถึงเกาะไข่นอก สัมผัสหาดทรายขาว
เล่นน้ำ ดำผิวน้ำชมปะการัง พักผ่อน
สนุกกับฝูงปลาสวยงามริมหาด
16.00 น.
ออกเดินทางกลับสู่ ภูเก็ต
16.30 น.
ถึงท่าเรือ รถรอรับส่งกลับโรงแรม
รายละเอียดการจองทัวร์ภูเก็ต
e-mail : h.phuket@gmail.com
e-mail : h.phuket@hotmail.com
 
ราคาผู้ใหญ่ / ท่าน
ราคาเด็ก / ท่าน
1,500.- บาท
1,300.- บาท
โปรแกรมทัวร์รวมรายการต่อไปนี้
รถรับส่ง ตัวเมือง หาดป่าตอง กะตะ กะรน
อาหารกลางวัน ผลไม้ เครื่องดื่ม ชา กาแฟ
อุปกรณ์ดำผิวน้ำ หน้ากาก ท่อหายใจ เสื้อชูชีพ
มัคคุเทศก์ประจำโปรแกรมทัวร์เรือ
ประกันภัยรวมทางทะเล ( บริษัทเรือ )
 
หมายเหตุ
ทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
รถรับส่ง เรือเที่ยวทะเลเดินทางร่วมกับบุคคลอื่น
รถรับส่งนอกพื้นที่ระบุ มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
เด็กอายุ 3-9 ปี ส่วนสูงไม่เกิน 90 ซม.
ราคาทัวร์ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยเท่านั้น
โปรแกรมทัวร์ ไม่รวมรายการต่อไปนี้
อุปกรณ์ ไม่รวมตีนกบ เก้าอี้ชายหาด
ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติฯ ( ถ้ามี )
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ( ถ้ามี )
ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7%
ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ( องค์กร )
 
ชื่อธนาคาร
ชื่อบัญชี
เลขที่บัญชี
ธ.กสิกรไทย
ศุภชัย ศรีสัจจัง
002 - 3 - 68027 - 0
ทัวร์เกาะพีพี ไข่นอก
ทัวร์เกาะรายา ทัวร์เกาะเฮ
ทัวร์เกาะรายา เกาะเฮ ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน
ทัวร์เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน เกาะไข่นุ้ย
ทัวร์พังงา เกาะนาคา ทัวร์แคนนู อ่าวพังงา
ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี ทัวร์ภูเก็ตรอบเกาะ
© Copyright 2005 - 2018. All Right Reserved.