ทัวร์ภูเก็ต
เที่ยวภูเก็ต

ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี

ท่องเที่ยวภูเก็ต พักผ่อนกับโปรแกรมทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยผสานกับเทคนิคทันสมัย นักแสดงกว่า 100 ชีวิต และสัตว์แสนรู้ร่วมแสดงมากมาย พร้อมสามารถเลือก อาหารค่ำ หรือรถรับส่งได้ตามต้องการ ท่องเที่ยวภูเก็ต ราคาพิเศษสำหรับคนไทย กับทัวร์ภูเก็ต
 
รายละเอียดทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี
ชื่อทัวร์ : ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี
พาหนะ :
กิจกรรม : ชมการแสดง
วันบริการ : สามารถเดินทางได้ทุกวัน ( เว้นวันพฤหัสบดี )
จำนวน : ตั้งแต่ 1 ท่านขี้นไป
ภาพถ่ายท่องเที่ยวภูเก็ตแฟนตาซี
ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี
ภูเก็ตแฟนตาซี
   
ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี
ภูเก็ตแฟนตาซี
   
ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี
ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี
โปรแกรมทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี
17.00 น.
รถรอรับโรงแรม ส่งภูเก็ตแฟนตาซี
  ไม่ได้ซื้อ รถรับส่ง ตัดรายการนี้ออก
19.00 น.
รับประทานอาหารค่ำบุฟเฟต์นานาชาติ
  ไม่ได้ซื้ออาหารค่ำ ตัดรายการนี้ออก
พักผ่อนเดินเล่น สนุกกับศูนย์เกมส์
20.00 น.
ชมขบวนพาเหรดแฟนตาซี 4 ภาค
21.00 น.
แสดง ศิลปวัฒนธรรมไทยประยุกต์
  ผสมผสานกับเทคโนโลยีทันสมัย
การร่างรำของบันจี้บัลเล่ต์กลางเวหา
ชมเหล่ากินรีกลางอากาศ
คาราวานช้าง การหายไปช้างทั้งเชือก
ผสานกับนักแสดงกว่า 100 ชีวิต
22.00 น.
สิ้นสุดการแสดง
  รถรอรับส่งกลับโรงแรม
ไม่ได้ซื้อรถรับส่ง ตัดรายการนี้ออก
รายละเอียดการจองทัวร์ภูเก็ต
e-mail : h.phuket@gmail.com
e-mail : h.phuket@hotmail.com
 
ราคาผู้ใหญ่ / ท่าน
ราคาเด็ก / ท่าน
ติดต่อสอบถาม
ติดต่อสอบถาม
ราคาพิเศษสำหรับคนไทยเฉพาะ
โปรแกรมทัวร์รวมรายการต่อไปนี้
รถรับส่ง ภูเก็ตแฟนตาซี ( ไม่ซื้อตัดออก )
การแสดงภายในสถานที่ และโรงละคร
เจ้าหน้าที่ภูเก็ตแฟนตาซี ดูแลให้คำแนะนำ
 
หมายเหตุ
แสดงทุกวันเว้นหยุดวันพฤหัสบดี
รถรับส่ง เดินทางร่วมกับบุคคลอื่น
ที่นั่งชมเรียงลำดับก่อนหลัง
เด็กอายุ 3-9 ปี ส่วนสูงไม่เกิน 90 ซม.
ราคาทัวร์ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยเท่านั้น
โปรแกรมทัวร์ ไม่รวมรายการต่อไปนี้
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ( ถ้ามี )
ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7%
ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ( องค์กร )
 
ชื่อธนาคาร
ชื่อบัญชี
เลขที่บัญชี
ธ.กสิกรไทย
ศุภชัย ศรีสัจจัง
002 - 3 - 68027 - 0
ทัวร์เกาะพีพี ไข่นอก
ทัวร์เกาะรายา ทัวร์เกาะเฮ
ทัวร์เกาะรายา เกาะเฮ ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน
ทัวร์เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน เกาะไข่นุ้ย
ทัวร์พังงา เกาะนาคา ทัวร์แคนนู อ่าวพังงา
ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี ทัวร์ภูเก็ตรอบเกาะ
© Copyright 2005 - 2018. All Right Reserved.