ทัวร์ภูเก็ต
เที่ยวภูเก็ต

ทัวร์เกาะรายา เกาะเฮ เรือเร็ว

ทัวร์ภูเก็ต โปรแกรมทัวร์ทะเล วันเดียว 2 เกาะ ทัวร์เกาะรายา เล่นน้ำ ริมชายหาด ดำผิวน้ำ ชมปะการัง รอบเกาะ และสนุกกิจกรรม กีฬาทางน้ำบนเกาะเฮ เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ พักผ่อน กับทัวร์ภูเก็ต เดินทางจากภูเก็ตโดยเรือเร็ว พร้อมรถรับส่ง อาหารกลางวัน ราคาคนไทย ทัวร์ภูเก็ต
 
รายละเอียดทัวร์เกาะรายา เกาะเฮ
ชื่อทัวร์ : ทัวร์เกาะรายา เกาะเฮ
พาหนะ : เรือเร็ว
กิจกรรม : เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง พักผ่อน
วันบริการ : สามารถเดินทางได้ทุกวัน
จำนวน : ตั้งแต่ 1 ท่านขี้นไป
ภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยว เกาะรายา เกาะเฮ
ทัวร์เกาะรายา
เกาะรายา
   
เกาะรายา
ทัวร์เกาะเฮ
   
เกาะเฮ
เกาะเฮ
โปรแกรมทัวร์เกาะรายา เกาะเฮ
08.00 น.
รถรอรับโรงแรม เพื่อส่งท่าเรือ
09.30 น.
ออกเดินทางสู่ เกาะรายา
10.00 น.
ถึงหาดขอนแค สัมผัสทรายขาว
  เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ พักผ่อนริมหาด
ล่องเรือรอบเกาะรายา หยุดเล่นน้ำ
ดำผิวน้ำ ชมปะการัง ปลาสวยงาม
แวะหาดสยาม พักผ่อนบนชายหาด
12.30 น.
ออกเดินทางสู่ เกาะเฮ
13.00 น.
ถึงเกาะเฮ รับประทานอาหารกลางวัน
  พักผ่อนหาดชายหาดบนเกาะเฮ
เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง ปลา
กิจกรรม กีฬาทางน้ำ หลากชนิด
16.00 น.
เดินทางกลับสู่ ภูเก็ต
16.30 น.
ถึงท่าเรือ รถรอรับส่งกลับโรงแรม
รายละเอียดการจองทัวร์ภูเก็ต
e-mail : h.phuket@gmail.com
e-mail : h.phuket@hotmail.com
 
ราคาผู้ใหญ่ / ท่าน
ราคาเด็ก / ท่าน
1,200.- บาท
1,000.- บาท
โปรแกรมทัวร์รวมรายการต่อไปนี้
รถรับส่ง ตัวเมือง หาดป่าตอง กะตะ กะรน
อาหารกลางวัน ผลไม้ เครื่องดื่ม ชา กาแฟ
อุปกรณ์ดำผิวน้ำ หน้ากาก ท่อหายใจ เสื้อชูชีพ
มัคคุเทศก์ประจำโปรแกรมทัวร์เรือ
ประกันภัยรวมทางทะเล ( บริษัทเรือ )
 
หมายเหตุ
ทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
รถรับส่ง เรือเที่ยวทะเลเดินทางร่วมกับบุคคลอื่น
รถรับส่งนอกพื้นที่ระบุ มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
เด็กอายุ 3-9 ปี ส่วนสูงไม่เกิน 90 ซม.
ราคาทัวร์ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยเท่านั้น
โปรแกรมทัวร์ ไม่รวมรายการต่อไปนี้
อุปกรณ์ ไม่รวมตีนกบ เก้าอี้ชายหาด
ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติฯ ( ถ้ามี )
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ( ถ้ามี )
ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7%
ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ( องค์กร )
 
ชื่อธนาคาร
ชื่อบัญชี
เลขที่บัญชี
ธ.กสิกรไทย
ศุภชัย ศรีสัจจัง
002 - 3 - 68027 - 0
ทัวร์เกาะพีพี ไข่นอก
ทัวร์เกาะรายา ทัวร์เกาะเฮ
ทัวร์เกาะรายา เกาะเฮ ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน
ทัวร์เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน เกาะไข่นุ้ย
ทัวร์พังงา เกาะนาคา ทัวร์แคนนู อ่าวพังงา
ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี ทัวร์ภูเก็ตรอบเกาะ
© Copyright 2005 - 2018. All Right Reserved.