ทัวร์ภูเก็ต
เที่ยวภูเก็ต

ทัวร์เกาะรายา เรือเร็ว

ท่องเที่ยวภูเก็ต โปรแกรมทัวร์ทะเล ทัวร์เกาะรายา เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง พักผ่อนกับธรรมชาติ กับทัวร์ภูเก็ต เดินทางจากภูเก็ตโดยเรือเร็ว พร้อมรถรับส่ง อาหารกลางวัน ราคาสำหรับคนไทย ท่องเที่ยวภูเก็ต
 
รายละเอียดทัวร์เกาะรายา
ชื่อทัวร์ : ทัวร์เกาะรายา
พาหนะ : เรือเร็ว
กิจกรรม : เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง
วันบริการ : สามารถเดินทางได้ทุกวัน
จำนวน : ตั้งแต่ 1 ท่านขี้นไป
ภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยว เกาะรายา
ทัวร์เกาะรายา
เกาะรายา
   
เกาะรายา
เกาะรายา
   
เกาะรายา
เกาะรายา
โปรแกรมทัวร์เกาะรายา
08.00 น.
รถรอรับโรงแรม เพื่อส่งท่าเรือ
09.30 น.
เดินทางโดยเรือเร็วสู่ เกาะรายา
  ถึงเกาะรายา บริเวณ อ่าวพระตก
พักผ่อน เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง
จากนั้นเดินทางสู่ หาดขอนแค
พักผ่อน เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง
12.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
  พักผ่อนกับธรรมชาติ อัธยาศัย
16.00 น.
ออกเดินทางกลับสู่ ภูเก็ต
16.30 น.
ถึงท่าเรือ รถรอรับส่งกลับโรงแรม
รายละเอียดการจองทัวร์ภูเก็ต
e-mail : h.phuket@gmail.com
e-mail : h.phuket@hotmail.com
 
ราคาผู้ใหญ่ / ท่าน
ราคาเด็ก / ท่าน
1,100.- บาท
900.- บาท
โปรแกรมทัวร์รวมรายการต่อไปนี้
รถรับส่ง ตัวเมือง หาดป่าตอง กะตะ กะรน
อาหารกลางวัน ผลไม้ เครื่องดื่ม ชา กาแฟ
อุปกรณ์ดำผิวน้ำ หน้ากาก ท่อหายใจ เสื้อชูชีพ
มัคคุเทศก์ประจำโปรแกรมทัวร์เรือ
ประกันภัยรวมทางทะเล ( บริษัทเรือ )
 
หมายเหตุ
ทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
รถรับส่ง เรือเที่ยวทะเลเดินทางร่วมกับบุคคลอื่น
รถรับส่งนอกพื้นที่ระบุ มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
เด็กอายุ 3-9 ปี ส่วนสูงไม่เกิน 90 ซม.
ราคาทัวร์ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยเท่านั้น
โปรแกรมทัวร์ ไม่รวมรายการต่อไปนี้
อุปกรณ์ ไม่รวมตีนกบ เก้าอี้ชายหาด
ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติฯ ( ถ้ามี )
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ( ถ้ามี )
ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7%
ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ( ถ้ามี )
 
ชื่อธนาคาร
ชื่อบัญชี
เลขที่บัญชี
ธ.กสิกรไทย
ศุภชัย ศรีสัจจัง
002 - 3 - 68027 - 0
ทัวร์เกาะพีพี ไข่นอก
ทัวร์เกาะรายา ทัวร์เกาะเฮ
ทัวร์เกาะรายา เกาะเฮ ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน
ทัวร์เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน เกาะไข่นุ้ย
ทัวร์พังงา เกาะนาคา ทัวร์แคนนู อ่าวพังงา
ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี ทัวร์ภูเก็ตรอบเกาะ
© Copyright 2005 - 2018. All Right Reserved.