ทัวร์ภูเก็ต
เที่ยวภูเก็ต

ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน เรือเร็ว

เที่ยวภูเก็ต โปรแกรมทัวร์ทะเล หมู่เกาะสิมิลัน สัมผัสธรรมชาติ พักผ่อนบนชายหาดทรายขาวละเอียด เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง โลกใต้ท้องทะเล ชมทิวทัศน์จุดชมวิว กับทัวร์ภูเก็ต เดินทางจากภูเก็ต โดยเรือเร็ว พร้อมรถรับส่ง อาหารกลางวัน ราคาสำหรับคนไทย เที่ยวภูเก็ต
 
รายละเอียดทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน
ชื่อทัวร์ : ทัวร์หมู่เากะสิมิลัน
พาหนะ : เรือเร็ว
กิจกรรม : เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง ชมวิว
วันบริการ : สามารถเดินทางได้ทุกวัน
จำนวน : ตั้งแต่ 1 ท่านขี้นไป
ภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยว หมู่เกาะสิมิลัน
ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน
หมู่เกาะสิมิลัน
   
หมู่เกาะสิมิลัน
หมู่เกาะสิมิลัน
   
หมู่เกาะสิมิลัน
ทัวร์เกาะสิมิลัน
โปรแกรมทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน
06.30 น.
รถรอรับโรงแรม เพื่อส่งท่าเรือ
08.00 น.
ถึงท่าเรือ รับเครื่องดื่ม ชา กาแฟ
09.00 น.
เดินทางสู่ หมู่เกาะสิมิลัน
10.30 น.
ถึงบริเวณ เกาะเมี่ยง ( เกาะ4 )
  เล่นน้ำ ดำผิวน้ำชมปะการัง ปลา
11.30 น.
รับประทานอาหารกลางวันเกาะ 4
12.00 น.
จากเกาะเมียง ( เกาะ 4 )
  สู่เกาะ 7 ( เกาะปายู ) เล่นน้ำ
  ดำผิวน้ำ ชมปะการัง สัตว์น้ำ
13.00 น.
เดินทางสู่ เกาะบางู ( เกาะ9 )
  เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง ปลา
ชมทิวทัศน์บริเวณจุดชมวิว ร๊อค
15.00 น. เดินทางกลับสู่ท่าเรือ
16.30 น. ถึงท่าเรือ รถรอรับส่งกลับโรงแรม
รายละเอียดการจองทัวร์ภูเก็ต
e-mail : h.phuket@gmail.com
e-mail : h.phuket@hotmail.com
 
ราคาผู้ใหญ่ / ท่าน
ราคาเด็ก / ท่าน
2,100.- บาท
1,600.- บาท
โปรแกรมทัวร์รวมรายการต่อไปนี้
รถรับส่ง ตัวเมือง หาดป่าตอง กะตะ กะรน
อาหารกลางวัน ผลไม้ เครื่องดื่ม ชา กาแฟ
อุปกรณ์ดำผิวน้ำ หน้ากาก ท่อหายใจ เสื้อชูชีพ
มัคคุเทศก์ประจำโปรแกรมทัวร์เรือ
ประกันภัยรวมทางทะเล ( บริษัทเรือ )
 
หมายเหตุ
ทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
รถรับส่ง เรือเที่ยวทะเลเดินทางร่วมกับบุคคลอื่น
รถรับส่งนอกพื้นที่ระบุ มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
เด็กอายุ 3-9 ปี ส่วนสูงไม่เกิน 90 ซม.
ราคาทัวร์ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยเท่านั้น
โปรแกรมทัวร์ ไม่รวมรายการต่อไปนี้
อุปกรณ์ไม่รวมตีนกบ เก้าอี้ชายหาด
ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติฯ ( ถ้ามี )
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ( ถ้ามี )
ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7%
ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ( องค์กร )
 
ชื่อธนาคาร
ชื่อบัญชี
เลขที่บัญชี
ธ.กสิกรไทย
ศุภชัย ศรีสัจจัง
002 - 3 - 68027 - 0
ทัวร์เกาะพีพี ไข่นอก
ทัวร์เกาะรายา ทัวร์เกาะเฮ
ทัวร์เกาะรายา เกาะเฮ ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน
ทัวร์เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน เกาะไข่นุ้ย
ทัวร์พังงา เกาะนาคา ทัวร์แคนนู อ่าวพังงา
ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี ทัวร์ภูเก็ตรอบเกาะ
© Copyright 2005 - 2018. All Right Reserved.